...

T k pit điều mk đang mong muốn là j. Chắc giờ quan trong nhất là tiền lo cho cs của mk.

Bình luận