Yêu

Báo cáo

136

1

Nếu biết trước không có 2 từ "sau này" hay không thể cùng nhau cố gắng, thì tốt nhất đừng bắt đầu 1 mối quan hệ, chả thà dập tắt nó ngay từ đầu. Nếu như bản thân không hy vọng thì đã không phải thất vọng. Không muốn phó mặc bản thân cho tình yêu nhưng yêu vào cũng hoá dại khờ, lý trí như trở về con số 0. Nên chấm dứt 1 mối quan hệ mập mờ hay tiếp tục yêu họ dù không chắc là sẽ có tương lai?

Bình luận

  • sa

    vậy thì nên dừng lại
Tải ứng dụng