Viết Cho Chính Mình

Báo cáo

34

0

13.09.2022 Gần đây tôi không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì cả, không 1 chút động lực. Tôi thấy được mọi người đang cố gắng không ngừng nghỉ, vậy mà bản thân chỉ có thể đứng im 1 chỗ. Chuỗi ngày dài này của tôi, bắt đầu bằng việc tỉnh dậy và không biết làm gì tiếp theo.

Bình luận

Tải ứng dụng