vì thương

Báo cáo

79

4

có những lúc muốn buôn bỏ nhưng vì thương vì trách nhiệm . mà nuốt những khó chịu vào lòng . chỉ hi vọng ngườn thân của mình có tương lai tươi sáng hơn . có hạnh phúc hơn . vui vẻ hơn và vì những điều đó nên buồn củng dấu vào trong chỉ lên nk tâm sự vài dòng cho khoay khoả

Bình luận

 • lan

  Cố gắng lên nhen Bạn.
 • bằng

  ôi cuộc đời vui có buồn có
 • bằng

  chi bằng học cách giấu đi chỉ khi gặp người cũng cảnh bạn tâm sự thì họ mới hiểu được bạn
 • bằng

  chứ bình thường thì bạn có nói thì họ chỉ ứng phó cho qua vậy nên tâm sự chỉ dùng cho người mà bạn tin tưởng họ sẽ hiểu và chia sẻ với bạn và động viên bạn mà thôi
Tải ứng dụng