vật chất

Báo cáo

11

1

tự dưng tôi lai cảm thấy buồn cho bản thân tôi , những món quà tôi mua không có giá tri cao nhưng so với số tiền tôi có là nhưng món đó chiếm phần lớn chi phí tôi dám bỏ ra , còn ngta giàu thật nên cho a nhưg thứ xa xỉ giá tri đúng là tôi không bằng thât nhưng tình yêu đâu đo lường bằng vât chất đúng không

Bình luận

  • lạc lối

    nhiều ít không quan trọng . đắt rẻ không quan trọng . quan trọng là bạn cho sai người .
Tải ứng dụng