tự trách mình

Báo cáo

43

1

giờ nghĩ lại tất cả đều là lỗi mình.nếu năm đó mình bỏ đi là dc rồi,giờ ko phải ngồi khóc một mình.tại mình ngu khờ,thấy người ta sa cơ thất thế bỏ không đành,chẳng người bạn nào bên cạnh.người ta mới luôn luôn ở bên mình,nay người ta khác xưa thì họ lại chỉ tìm bạn bè họ,bỏ lại mình bơ vơ…..

Bình luận

  • Redamancy

    trải qua đủ thứ, đủ mối quan hệ có cả toxic, mình nhận ra là nếu bản thân không tự thương mình thì tốt nhất đừng thương ai cả❤
Tải ứng dụng