trống rỗng

Báo cáo

109

2

giờ tự dưng chẳng biết bản thân muốn gì, nghĩ gì. cảm giác hoang mang thật sự!

Bình luận

  • trang

    xin chào
  • Tôi

    xin chào
Tải ứng dụng