Trống rỗng sau chia tay

Báo cáo

92

0

Là người nói chủ động chia tay, biết chắc khả năng tiếp tục của mqh là không có nhưng vẫn thật trống vắng và hụt hẫng

Bình luận

Tải ứng dụng