Toxic

Báo cáo

62

14

bản thân tôi trần ngập tiêu cực: cô đơn , hèn nhát, tự trách bản thân, ... đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ tôi đã làm tất cả ngay cả nói dối 1 số điều để được điều tôi muốn nhưng đổi lại nó chả có kết quả ghì.Tôi thật vô dụng. Tôi đã nằm trong căn phòng kín nóng nực này để khóc cả ngày hôm nay. có một số lần tôi nghỉ mình cần phải chết đi nhưng tôi không đủ can đảm. ước ghì ai đó đọc bài tâm sự này có thể mang điều ghì tích cực để chia sẻ cho tôi. Tôi muốn kết thúc mọi thứ....

Bình luận

 • ngoan

  helo
 • ngoan

  helo
 • little girl

  hi bạn.
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
 • Ánh

  Bản thân tôi cũng giống vậy ,đc cái là tôi đã quen nên lầm lì hơn .tiêu cực nhiều quá cx ko tốt chúng ta hãy tích cực hơn xem sao .ko bt vì sao bạn lại có những suy nghĩ ấy nhưng nếu suy nghĩ khác có lẽ bạn có thể giải quyết nó đấy .
Tải ứng dụng