tình yêu

Báo cáo

27

1

ng yêu tôi là ng ích kỷ chi lo cho bản thân k quan tâm đến mọi thứ khác kể cả ng yêu thì tôi nên giữ hay buôn bỏ

Bình luận

  • ...

    bỏ
Tải ứng dụng