tình yêu

Báo cáo

121

1

không phải là sợ yêu mà là sợ cảm giác phải chia tay và phải chịu cảm giác tổn thương

Bình luận

  • người cô đơn

    sao vậy bạn
Tải ứng dụng