Tiền là những muộn phiền

Báo cáo

59

3

Lang thang suy nghĩ. Nếu như hay giá như mình được sinh ra ở vạch đích thì hay biết mấy.Không phải mở mắt ra là nghĩ đến tiền. Không vì tiền mà cảm thấy phiền, cũng không phải hạ mình xin lỗi ai ?

Bình luận

  • thiếu tiền thiếu tình

    nghèo thì biết phải làm sao đây
  • thiếu tiền thiếu tình

    phải cố gắng thôi ạ
  • không có tiền lấy đâu ra tình
Tải ứng dụng