thời gian nào dành cho vợ cho con

Báo cáo

51

2

ck luôn dành thời gian cho tất cả: công việc, bạn bè, anh em....nhưng với vk thì k. nói thì ck nói vk k hiểu cho ck, ck phải làm thật nhiều để có tiền để cuộc sống k còn khó khăn, rồi a e bạn bè gọi thì ck đi ngay k từ chối, nói thì ck nói ngta gọi hoài mà k đi thì kì. vk nhờ ck làm giúp vk việc này việc kia thì ck k vui, ck khó chịu còn người ngoài nhờ ck thì ck sẵn sàng giúp người ta mặc dù ck đang bận. thời gian ck dành cho vk cho con ngày 1 ít đi...ban ngày ck đi làm, tối về có khj ck cũng kiếm việc ck đi với lý do đi làm thêm kiếm tiền, k thì ck xem đt, con cái ck chẳng quan tâm. tiền nó quan trọng hơn đúng k hả ck ???

Bình luận

  • kẻ lang thang

    Quan tâm.
  • hanna

    bạn trực tiếp nc với ck để tìm hướng đi chung
Tải ứng dụng