Theo đuổi

Báo cáo

52

3

Có một anh cứ đeo mình mà mình không có thích ảnh , anh biết nhà mình quán cafe nên kiếm chuyện lên uống để đòi gặp mà trong khi đó ảnh không biết mặt mình như thế nào . Ảnh cứ đòi lên nhà chơi quài khiến mình rất bực luôn , lại ngặt cái con người cứng đầu nói không có nghe đã con gái người ta không chịu rồi biết điều thì đừng có lên gặp người ta nữa . Bao nhiêu lần mình nói có người yêu để ảnh đừng đeo mình nữa vẫn thất bại , không tin mình cứ nói mình " chọc ảnh " . Bực quá mình nói thẳng là chỉ em anh là anh em bình thường rồi im lặng được một ngày , qua ngày sau vẫn như cũ lưu hình mình về cài làm ảnh nền điện thoại tới hôm nay mình mới biết được chuyện đấy rồi ảnh lảng đi cái khác nói mất 30 ngày mới xóa được ... Mình phải làm sao thì mới thoát khỏi ảnh đây cứ đeo quài khiến mình rất khó chịu

Bình luận

  • Kng

    Tôi đag thích 1 người giờ phải làm sao?
  • Kng

    Tôi 0 dám rỏ tình anh ấy...
Tải ứng dụng