Thế giới khác

Báo cáo

285

1

Tôi luôn có một suy nghĩ: liệu có "tôi" ở một khoảng gian khác hay không. Nếu có thật tôi chỉ hi vọng ở đó "tôi" sẽ không cảm thấy lạc lõng và bất an trong chính gia đình của mình. Ít nhất tôi vẫn được hạnh phúc, chỉ là không ở đây mà thôi.

Bình luận

  • Túy kiếm Dạ hành

    Chỉ có 1 mình tôi là độc nhất trên thế nhân này. Chứng kiến khoảnh khắc sinh tử rồi thì bạn sẽ thắm điều mình nói. Muốn sống tốt hơn, hãy thay đổi cách nhìn của bạn. ---Túy kiếm Dạ hành---
Tải ứng dụng