tập sống

Báo cáo

66

0

bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong em là cả nỗi đau, em che giấu cảm xúc của mình, Em cũng muốn khóc, cũng muốn để mình rễ chịu, nhưng bản thân không cho phép. em cũng muốn có anh để dựa vào những lúc như vậy,

Bình luận

Tải ứng dụng