Tâm sự tình yêu - Đúng lúc

Báo cáo

79

2

Đúng lúc ngày đó tâm trạng không tốt Đúng lúc đêm đó anh đi ngủ sớm Đúng lúc ngày đó không có cảm giác an toàn Đúng lúc thời điểm đó e cần anh anh lại không ở bên cạnh em Chỉ là đúng lúc chả ai sai cũng chả ai đúng nó chỉ vừa khớp với nhau thôi Ngày tâm trạng không tốt đó đúng lúc có 1 người an ủi em Ngày anh ngủ sớm đó đúng lúc có 1 người thức rất khuya cùng em Ngày em thiếu cảm giác an toàn đúng lúc có 1 người cho em một cái ôm nhẹ Thời điểm em cần anh anh lại không ở bên em đúng lúc có 1 người ở bên em Đúng lúc là như vậy đó chỉ cần để tâm thì lúc nào cũng đúng lúc mà thôi

Bình luận

  • NoName

    những cái đúng lúc khiến ta đau lòng, cũng nhờ những cái đúng lúc đó khiến ta mạnh mẽ hơn
Tải ứng dụng