Tâm sự - Học tập

Báo cáo

116

1

Nếu đang chơi thân mà họ làm tổn thương em với nói những lời tiêu cực thì em phải làm sao ạ. Mặc dù em đã chơi hết lòng

Bình luận

  • Zane

    chơi hết lòng làm gì với những đứa đùa cợt mình bạn, cũng đâu phải có mình nó, kiếm người khác chơi nếu họ thật lòng thì mình chơi hết mình
Tải ứng dụng