sợ 2 chữ tương lai

Báo cáo

39

1

ở 1 cái độ tuổi k phải là quá lớn cũg k còn nhỏ để nghỉ tới việc tương lai phải làm j hay sẽ làm j k định hướng đc con đường tiếp theo, muốn theo đuổi 1 việc j đó thì phải nghỉ bản thân mk thiếu thốn đủ điều k năg lực, và cũng k biết phải bắt đầu như nào

Bình luận

  • lovely goraya

    hi
Tải ứng dụng