Sẽ đến một ngày

Báo cáo

212

2

Sẽ đến một ngày, mình gặp lại nhau và những gì còn lại là những hồi ức đẹp. Sẽ đến một ngày album chung của hai đứa sẽ không được mở ra nữa. Sẽ đến một ngày, đôi nhẫn cặp sẽ yên vị nơi chiếc hộp. Sẽ đến một ngày, ta gặp được người phù hợp hơn. Sẽ đến một ngày, những bài đăng trên Facebook sẽ dần được gỡ xuống….

Bình luận

  • hello

    hello cậu
  • hi

    hi
Tải ứng dụng