sau bao cố gắn tôi chẳng còn gì

Báo cáo

82

0

tình cảm là 1 cái gì đó làm con người ta rơi vào ngỏ cục ,k vùng vẩy thoát ra được , tai sao biêt ng ấy thương coi trọng mình ,không quan tâm mình cũng như k vì mình mà từ chối các mối quan hệ khác , đàn ông họ tham lam quá , có thể họ coi mình cũng chỉ là thói quen , do lâu năm mà mũi lòng thương hại nên mới tạm ở bên nhau tới giờ chăng

Bình luận

Tải ứng dụng