sai

Báo cáo

40

0

chẳng có gì mà bị chửi là Ngu . Tổn thương gê gớm. người thì chửi "điếc" người thì nói "ngu"

Bình luận

Tải ứng dụng