Sai thời điểm

Báo cáo

28

1

đã có ai từng thích một người nhưng vì một lí do nào đó mà không thể thổ lộ cũng không nỡ bỏ đii. Cảm nắng một người sẽ chóng qua thôi đúng không?

Bình luận

  • Cô bé mang nhiều tâm sự đi tâm sự cùng nhiều người

    tuỳ nữa cơ. trước đây mình cảm nắng 1 bạn 2 năm và 1 bạn chỉ vài ba ngày
Tải ứng dụng