sad

Báo cáo

84

1

Trong cuộc sống này, người trẻ tuổi luôn là người sai và luon bị nhắc đến tên dù không làm gì sai cả.

Bình luận

  • Phuong

    cố gắng lên em, rồi sau này em cũng nhắc lại người sau như vậy mà ^^
Tải ứng dụng