Rối

Báo cáo

50

1

Tâm trạng tôi không tốt. Có người làm tôi không vui nên khi đó tôi đã không kiềm chế được mà khóc. Cảm giác xấu hổ, uất ức, mệt mỏi. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ tôi. Nhưng không quan trọng bởi chả ai quan tâm. Giận lẫy không phải hành vi tốt nhưng tôi vẫn làm.

Bình luận

  • vô hối

    hi
Tải ứng dụng