nhớ cậu

Báo cáo

23

1

thích một người thì dễ nhưng muốn quên một người nào đó thật là khó, dù cố gắng loại bỏ đi những kí ức về cậu ấy nhưng không thể quên được dù chỉ một chút...

Bình luận

  • di

    nhớ họ mà họ nhớ ai
Tải ứng dụng