nhật ký đời tôi

Báo cáo

33

1

Nước mắt vẫn rơi xuống. Nhưng tưởng đã vô tình. Đọc dòng tin nhắn. Thấy lòng buồn tênh... Anh vẫn nhớ về em. Trong một vài khoảnh khắc. Nhớ những lời anh nhắc. Và những lời trách yêu... Cuộc đời có bao nhiêu. Chúng mình đều biết thế. Nhưng rồi đều ích kỉ. Bỏ tình yêu giữa chừng. Em có hạnh phúc không? Anh vẫn buồn nhiều lắm. Từ trong sâu thăm thẳm. Anh còn thương rất nhiều...;?;?;?;?

Bình luận

Tải ứng dụng