người không có tên

Báo cáo

11

2

trống rỗng

Bình luận

  • Orchid

    Cảm giác trống rỗng đáng sợ nhất vì bản thân muốn gì cần gì cũng không biết được
  • người không có tên

    chuẩn luôn orchid.
Tải ứng dụng