Ngày chủ nhật không vui

Báo cáo

26

0

Hôm nay, tôi đã vui khi comment trên trang cá nhân của một người bạn tôi mến. Câu chuyện chẳng có gì để nói nhưng khi bạn ấy trả lời lại tôi bằng những lời không khéo léo, thiếu duyên trong từ ngữ của mình. Tôi đã rất buồn và cứ suy nghĩ vu vơ hoài.

Bình luận

Tải ứng dụng