nên chia tay không?

Báo cáo

51

2

tìm thấy ảnh của người yêu cũ và nhẫn cặp trước của 2 người trong ví của người yêu. Có nên tiếp tục?

Bình luận

  • killy

    đôi khi chỉ vì tiếc những kỉ niệm thôi, nếu không có gì quá giới hạn thì nhắc nhở và ngồi lại nói chuyện với nhau thôi, có gì đâu
  • cherris

    nên nc vs nhau đã nếu vẫn cố giữ có nghĩa bạn chỉ là người lấp chỗ trống thôi
Tải ứng dụng