Mối tình đầu còn dang dỡ

Báo cáo

236

0

Tôi đã là mẹ của hai con rồi nhưng mà ẩn sâu trong trái tim tôi có một mối tình đầu không thể nói lời yêu bạn và để rồi khi gặp lại bạn trái tim tôi vẫn luôn hướng về bạn một mối tình đầu không hoàn thiện. Để lại trong tôi nổi hối tiếc. Trái tim tôi vẫn luôn nhớ về bạn hỡi mối tình đầu của tôi. Tôi ước gì thời gian có thể quay lại để tôi được nói câu yêu bạn.

Bình luận

Tải ứng dụng