mệt

Báo cáo

25

2

khi màn đêm buông xuống là sự cô đơn, mệt mỏi bao chùm đến t. k ng thân bên cạnh. có thể con ng khi càng lớn lên càng cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ

Bình luận

  • người qua đường

    Con người ta sinh ra, bắt đầu là số ko, mọi thứ còn cần học và nhớ... Vậy cái bạn đang nhớ là mặt đen tối của cuộc sống hay là mặc cảm cùng bị đồng hoá của xã hội..
  • mian

    có thể là cả 2 mà t cũng k biết nó thế nào, t chỉ biết là tiếp tục và tiếp tục dù biết là mệt mỏi
Tải ứng dụng