mệt mỏi

Báo cáo

42

5

áp lực đủ thứ

Bình luận

 • OHY

  nhưng cuộc sống cần áp lực để thúc đẩy bạn, hi vọng bạn có thể vượt qua nó
 • (*_*)

  tự nhiên cảm thấy mình bị lạc lõng giữa đám đông quá ạ
 • (*_*)

  không ai để có thể chia sẻ
 • (*_*)

  quá mệt mỏi
Tải ứng dụng