mất cảm giác yêu???

Báo cáo

65

1

t đã có 1 mối tình vào thời học sinh và cũng đã chia tay. Sau này khi tôi đi học đã tự hứa có công việc sẽ yêu. Rồi tốt nghiệp và có công việc nhưng tôi chưa yêu vì tôi phải học lên nữa. Và hiện tại t đang đi học và có người theo đuổi nhưng t k còn cái cảm giác nao núng khi yêu mà chỉ thấy phiền chán. Nếu chỉ là mqh bạn bè thì t rất thoải mái, nhưng có dấu hiệu theo đuổi là t sẽ cảm thấy khó chịu bực bội. Đây có phải là do bản thân thôi có bệnh tâm lí gì?

Bình luận

  • sad

    hi
Tải ứng dụng