loneliness

Báo cáo

29

4

Cảm giác cô đơn và buồn mà không biết nói cùng ai, không biết chia sẽ cùng ai câu chuyện của bản thân. Lúc nào cũng như con chim bị nhốt trong lồng. Muốn tự do bay nhảy muốn đi đâu đó thật xa, có thể tự làm điều mình thích.

Bình luận

  • ú

    bạn có thể tâm sự với tớ !
  • Chinchao

    ý tt
Tải ứng dụng