life

Báo cáo

60

2

"nếu trái đất này hình vuông, thì con người sẽ có các góc cạnh để trốn. Nhưng vì nó hình cầu nên ta phải đối mặt với cuộc đời." _ Saint Ecupery

Bình luận

  • nghuyen

    hi
  • hanna

    trích dẫn hay
Tải ứng dụng