Làm sao bây giờ nhở? :))

Báo cáo

28

2

Mọi người đang cố gắng rất nhiều, họ không ngừng tiến về phía trước. Họ có ước mơ phải thực hiện, có mục tiêu phải hoàn thành. Tôi đứng từ phía sau, rất xa, khoảng cách đấy giúp tôi nhìn rõ hơn chặng đường mà họ đi và thời gian mà tôi dừng lại một chỗ. Mông lung, lưng chừng, dở dang,.. Nếu sáng mai thức dậy, tôi biết được bản thân mình nên làm gì đầu tiên.. thì đã không có tháng ngày chỉ biết nằm im 1 chỗ.. nhìn tất cả đang tất bật cho những thứ họ phải làm. Mệt mỏi.

Bình luận

  • Him

    Bạn đang cần gì
Tải ứng dụng