kp tâm sự vài noi buồn

Báo cáo

52

2

Nếu ngoan mà chẳng có quà Thì hư cho bo lua là phan sơn Khôn ngoan chết cũng thành ma Lang lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng

Bình luận

  • adam

    alo
  • bi an

    hi
Tải ứng dụng