Không biết nên làm gì để vừa lòng ngiu mình

Báo cáo

166

2

lúc mình chs game có nói trước cho anh ấy biết thì anh ấy kiếm cớ đó dỗi mình, r mắng miết mình, mình làm gì sai hay đúng cũng chửi mình, lúc cần thì anh ấy lại quay ra quan tâm mình đúng thật là tuyệt vọng mà

Bình luận

  • H2O

    Có khi người yêu bạn thuộc kiểu ngạo kiều (miệng dao găm nhưng tâm đậu hủ) không chừng. Nói chung nếu người ấy luôn bên bạn lúc cần thì bạn ấy cũng rất đáng trân trọng đó chứ.
  • hi

    tôi nghĩ bạn nên yêu bố mẹ bạn thay vì 1 người lạ
Tải ứng dụng