kết thúc

Báo cáo

152

0

có lẽ anh ta không cần tôi anh ta sẽ tìm được ng khác nhanh thôi ,vây tại sao tôi lại phải lụy tình , tôi phải trở nên tuyệt tình , tôi phải lấy lại những gì của mình cả vốn lẫn lãi .

Bình luận

Tải ứng dụng