j vhhvvb

Báo cáo

78

2

có những lúc rơi vào trạng thái cùng cực, mệt mỏi với tất cả mọi thứ, không 1 ai quan tâm, không ai hiểu cho cảm xúc của chính mình, làm những điều mình k muốn làm cũng phải làm.Sợ vì thái độ k đúng thì sẽ bị chửi, cảm giác cùng cực, bế tắc, tức tối ghét thật sự

Bình luận

  • Zinn

    mình cũng đag trong tình trạng giống bạn nè của mình nặng lắm dù đã tự khuyển mình nghỉ bạn nên cố gắng vì đôi lúc muốn có tốt đẹp thì phải đấu tranh bạn cố lên nhé!!
  • thư

    bạn ơi cố lên nha đừng suy nghỉ đến điều đó nhiều làm ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Nhưng trong tình cảnh thế bạn phải cố lên mình sẽ ở đây để luôn lắng nghe câu chuyện của các bạn
Tải ứng dụng