idk

Báo cáo

15

2

kiểu mình bị tách biệt với thế giới í:,(

Bình luận

  • ken1992

    lý do ạ
  • KTT

    Bởi vì bạn thấy mình k có điểm chung gì so với mọi người, phải vậy không? Hay những thứ họ có, bạn lại không có hoặc không có lý do gì, chỉ là bạn tự biệt lập mình khỏi thế giới phức tạp này?
Tải ứng dụng