học tập

Báo cáo

69

18

Dạ ở đây chắc là có nhiều người đã đi làm rồi ạ nên em nhờ mọi người tư vấn giúp em với. C2 em học rất tốt nhưng lên c3 kh biết vì sao em lại rất nản trong việc học tập. Trong 13 môn thì môn duy nhất em còn hứng thú là Tiếng anh, mấy môn khác em học kém đi rất nhiều. Nhưng mà gia đình lại muốn em phải học đều các môn dù em k thi Đại học. Với lại em còn hay so sánh mình với mấy bạn khác thì thấy các bạn đều tiến bộ có mỗi em thụt lùi xuống. Dù là em k muốn học mấy môn đó và cũng biết là mấy môn đó kh có tác dụng cho em sau khi ra trường nhưng khi có áp lực gia đình với áp lực đồng trang lứa mà em cần bài kiểm tra 6₫ thôi cũng thấy áy náy lắm.

Bình luận

 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • đang buồn

  không sao ai cx có 1 tài năng ko ai là hoàn hảo có ng lại giỏi vc này có ng lại giỏi vc khác, lớn r chúng ta phải bt dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ sau này cha mẹ già vẫn phải dựa vào cha mẹ? hc là con đường dẫn tới thành công của 1 con người nhưng ko phải con đường duy nhất nên cân nhắc kĩ nếu từ bỏ vc hc thì lm vc j sau này còn phải có mái ấm riêng ng lớn còn có nhiều tâm sự hơn do cuộc sống xo bồ...
 • dâm

  hi
Tải ứng dụng