Giảng bài :)

Báo cáo

29

1

Tôi đang trong độ tuổi nổi loạn và suy nghĩ rất tiêu cực. Mỗi lần có bài nào khó, tôi đều muốn nhờ chị hay mẹ giảng cho. Nhưng nhubgwx lúc như thế chị tôi đều kêu bận và chỉ chơi điện thoại còn mẹ thì hỏi thôi cũng đã chửi mà nếu giảng thì vừa giảng vừa chửi xong thấy ngứa mắt cái gì thì đánh tôi:). Tôi ko học được thì nói tôi là không nghe:)? Sao cái gia đình nó hài thế nhờ. tôi chỉ muốn được tự do, không bị trói buộc bởi gia đình hay học tập, muốn làm những điều mình thích. Kiếp sau muốn được sống ở thế giới bình đẳng, tự do khám phá.

Bình luận

  • lan

    Cố gắng lên em, khi nào em làm ra tiển là tới đó em thích làm gì cũng được.
Tải ứng dụng