Gia đình

Báo cáo

17

4

phải làm sao để bớt mặc cảm với ng yêu về vấn đề gia đình khi mà mk thì k được trọn vẹn như bạn ấy :((

Bình luận

  • người qua đường

    gánh nặng đường xa
  • Na

    xem tình cảm của người đó đối với mình ntn đi đã
  • Nấm

    bạn ấy tốt vô cùng và 2 đứa lại đang yêu xa :((
Tải ứng dụng