Đứa trẻ lớn xác vô dụng

Báo cáo

85

3

Đang giai đoạn thật nghiệp. Phỏng vấn, đậu rồi bỏ cuộc. Tôi thật vô dụng. Tôi không có ước mơ cũng chẳng có hoài bảo. Bây giờ đi làm chỉ để nuôi ước mơ cho bảo bối. Nhưng mới vô làm một ngày đã bệnh. Làm việc đầu óc không được, làm việc tay chân lại không xong. Mệnh nô tì mà đòi sống như công chúa.

Bình luận

  • t

    cố lên cv
  • t

    rồi sẽ đc thôi mà nha cv
  • cám ơn ạ
Tải ứng dụng