còn 1 cơ hội nữa không cho kẻ sống ở cuối đáy xã hội

Báo cáo

21

1

Có phải mỗi người sinh ra đều có số phận, và số phận thì chẳng thể thay đổi. Có lẽ con người sinh ra là để sống cho hết cái số phận được ông trời sắp đặt. Giống như tôi hiện tại, mọi thứ đều trái ngược, phải làm gì thật tội lỗi ở kiếp trước, để kiếp này tôi phải chịu những thứ như thế này. Tất cả những việc tôi làm trong quá khứ đều không thể thay đổi,tương lai cũng thế. Liệu còn cơ hội nào nữa không?

Bình luận

  • ...

    người ta chỉ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại
Tải ứng dụng