Có một người chồng gia trưởng

Báo cáo

178

0

Tôi đang sống với một người chồng vừa có tính gia trưởng vừa có tính đàn bà. Có ái có cùng cảnh ngộ với tôi không. Tôi đã phải im lặng và chịu đựng rất nhiều. Tôi đã lặng lẽ sống để cảm nhận cuộc sống dù phải đối mặt với một người chồng gia trưởng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì bên cạnh tôi còn có các con. Các con chính là động lực để tôi tiếp tục sống vì một gia đình hạnh phúc vì các con. Dù ck tôi có gia trưởng đi chăng nữa nhưng anh ấy vẫn yêu thương tôi lo cho tôi và con. Nhưng tôi vẫn phải nghe câu " em đang xài tiền của anh"

Bình luận

Tải ứng dụng