Cho đi nhưng không biết có thể nhận lại được hay là không

Báo cáo

177

2

Có nhiều khi tôi suy nghĩ một điều đó là nếu ta cho đi thì có thể nhận lại được hay không. Nhưng vẫn có những câu trả lời rằng nếu ta cho đi thì ta sẽ nhận lại được. Thế ta cho đi niềm vui ta có thể nhận lại niềm vui không nhỉ. Cho đi nỗi buồn và ta sẽ nhận lại được diễn gì? Ta cho đi sự may mắn ta có nhận lại được may mắn hay là không. Ta cho đi tình thương rồi ta có thể nhận lại tình thương không nhỉ? Rồi khi ta cho đi lòng tốt thì ta có nhận lại lòng tốt hay không nhỉ ? Nhưng tôi vẫn tin rằng ta cho đi vẫn sẽ nhận lại mặc dù niềm tin đó quá mong manh nhưng tôi vẫn sẽ tin một điều rằng cho đi thì ta sẽ nhận lại. Còn các bạn nghỉ sao nè?

Bình luận

  • thành viên ẩn danh

    lạc quan là tốt
  • Hasuko

    cứ luôn lạc quan và yêu lấy chính mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Tải ứng dụng