chán

Báo cáo

61

3

con người một khi đã thay đổi thì họ luôn tìm mọi lí do mọi cách để cho mqh tro nen xấu hon ...

Bình luận

  • Mrs.

    vậy nên rời bỏ càng sớm càng tốt, ở lại mqh đó sẽ bị dồn nén nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn. Tôi đã làm vậy, sau một thời gian ngắn vật lộn với cảm xúc thì tôi đã ổn.
  • hưng

    hi
  • s

    chào mn
Tải ứng dụng